Home · Články · Fórum · Luterán Blog April 14 2024 22:32:41
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

ZDRUŽENIE SLOVSAT OSLOVILO PARLAMENT, VLÁDU...

Žijeme v EUZdruženie SLOVSAT dnes t.j. 25.6.2012 oficiálne oslovilo všetky zložky politického systému na Slovensku a tiež zástupcu v EÚ v súvislosti so Žiadosťou konať vo veci a to nielen čo sa SERVISNÉHO POPLATKU týka.

Text žiadosti je nasledovný.

ŽIADOSŤ O KONANIE VO VECI

Vážení poslanci, vláda SR, prezident, orgány štátnej správy.

750 000 rodín na Slovensku platiacich koncesionárske poplatky má ohrozené
právo na príjem informácií verejnoprávnej STV vysielajúcej zo zákona a
súkromných komerčných TV vysielajúcich na základe štátom udelených
licencií.

Títo občania prijímajú programy prostredníctvom individuálnej satelitnej
antény a spoločnej televíznej antény už 11 rokov na vidieku, v lokalitách
a miestach na Slovensku i v zahraničí vďaka satelitnému vysielaniu, ktoré
občanom ako jediné garantuje slobodný prístup k informáciám na celom území
SR a EÚ v zmysle technologickej neutrality.

Vysielanie zrealizoval štát prostredníctvom firmy ST o.z. Rádiokomunikácie.

Bolo a je financované z koncesionárskych poplatkov, ktoré tvoria finančný
a programový základ balíka programov STV a GRATIS, do ktorého sa kvôli
finančným výhodám a sledovanosti postupne pridávali súkromné slovenské a
české TV vrátane verejnoprávnej ČT.

Koncesionári si pre príjem signálu zakúpili vlastnú satelitnú súpravu a
kartu Slovaklink a za uvedené programy STV a GRATIS neplatili žiadne
poplatky.

Predaj Rádiokomunikácií firme TRI R v roku 2007 premenoval Slovaklink na
Skylink a využil základňu neplatených programov STV a GRATIS na
rozšírenie o ponuku voliteľných platených programov MULTI.

Programy STV a GRATIS boli ďalej garantované záväzkom NAVŽDY, NATRVALO
BEZ DOPLATKOV, či už v reklamnej kampani, alebo v cenníku.

Niektoré nové programy v základnej ponuke GRATIS boli navyše uhradené v
cene novozakúpených kariet, alebo u starších si ich majiteľ doplatil
jednorázovým doplatkom ako napr. Nova, Prima a pod.

Pri kúpe karty koncesionár uskutočnil jej registráciu tlačivom zasielaným
do STV, neskôr elektronicky doma, alebo u predávajúcej firmy.

Príjem programov GRATIS bol na karte aktivovaný v ročných intervaloch
zápisom údajov vysielaných prostredníctvom dát v modulácii signálu STV, čo
zabezpečovalo nerušený príjem v zmysle ročných koncesií.

Od roku 2010 sa u kariet začali objavovať častejšie výpadky príjmu STV a
ostatných programov balíka GRATIS, tie sa stupňovali v roku 2011 a 2012,
čo súviselo so zmenou a teda manipuláciou zasielaných dát v mesačných
intervaloch, ktoré vyplývali z nejasných zámerov nového majiteľa CS Link,
Skylink firmou M77 Group so sídlom v Luxemburgu.

Veci sa objasnili 30.5.2012, kedy M77 prostredníctvom médií oznámila , že
základ STV a GRATIS bude aj naďalej poskytovaný zadarmo, avšak majiteľ
karty bude povinný platiť mesačný servisný poplatok, ináč mu základné
programy zablokujú !

Uvedená informácia u predajcov a majiteľov satelitnej techniky logicky
vyvolala vlnu oprávnených protestov a žiadostí o vysvetlenie.

M77 nedokázala uviesť žiadne relevantné argumenty pre zavedenie servisného
poplatku pri programoch STV a ďalších v základe GRATIS .

Naopak, tie ktoré uviedla t.j. ukončovanie podpory kariet Cryptoworks,
prelaďovanie určitých programov, upozorňovanie na nekvalitné prijímače a
pod. vôbec nesúvisia s jeho činnosťou, nemajú logiku, alebo súvisia práve
iba s plateným balíkom.

M 77 túto skutočnosť a svoju nelogiku priamo priznáva tým, že ak si
majiteľ karty zaplatí platené programy, servisný poplatok hradiť nemusí !

M77 sa snaží zmenou dekódovacieho systému nútiť majiteľov doterajších
prijímačov a kariet Cryptoworks, ktorí sledujú iba STV a základné
programy GRATIS k výmene karty a prijímača, čo je finančne náročné, navyše
im vnucuje také prijímače Skylink Ready, ktoré zákazníkov viažu iba na M77
a nedovoľujú im v prípade zmeny vysielateľa STV a programov GRATIS ich
sledovanie.

Keďže servis základných programov je oproti plateným žiadny a u platených
je pomerne náročný, prevádzkovateľ neoprávnene zneužíva majiteľa karty
tak, že mu manipulatívne zasiela nepotrebné mesačné zápisy na programy
GRATIS, ktorých platnosť si navyše nemôže skontrolovať.

Na neoprávnené zasielanie dát na kartu sa dokonca zneužíva modulačný
signál verejnoprávnej STV, čo sa deje aj pri zapisovaní dát platených
programov !

Žiadame výbor NR SR pre kultúru a médiá, aby o uvedených skutočnostiach
informovali poslancov NR SR a tiež aby podnikol príslušné kroky kontrolou
Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá je vo veci nečinná, pričom
obdržala množstvo sťažností občanov, problém však nerieši, iba posúva.
Rada pre vysielanie a retransmisiu udeľuje zo zákona licencie a stanovuje
licenčné podmienky pre vysielanie, preto žiadame, aby v súvislosti s
uvedenými programami STV a ďalších v základnom balíku GRATIS vysielaných
cez satelit zdokumentovala celý priebeh a činnosť licenčných konaní a k
tomu prijaté opatrenia.

Žiadame výbor NR SR pre ľudské práva a menšiny, aby o uvedených
skutočnostiach informovali poslancov NR a iniciovali podanie na ÚS SR
vzhľadom na to, že už teraz dochádza neoprávneným manipulovaním dát na
kartách majiteľov k častému blokovaniu príjmu verejnoprávnej STV a ďalších
programov GRATIS , čo je porušenie ústavného práva na slobodný prístup
občanov k informáciám. Neriešením tohto problému môže toto ústavné právo
byť odopreté od 1.9.2012 státisícom rodín na Slovensku !

Žiadame vládu SR, aby usmernila a aktivizovala orgány štátnej správy tak,
aby konali v zmysle zákona a v zmysle oprávneného záujmu občanov. Napr.
SOI, svojim nepríslušným vyjadrením vo veci všeobecných obchodných
podmienok zavedenia tzv. Servisného poplatku tento akoby schválila, navyše
súhlasila s jeho medializovaním, pričom vôbec neposudzovala jeho detaily
a hlavne skutočnosť, že poskytovanie služby nesmie zahŕňať žiadne
súvisiace poplatky. Vo veci nekoná Protimonopolný Úrad SR, hoci na
skutočnosť bol upozornený, pričom M77 má dominantné postavenie na trhu,
keďže príjemca satelitného signálu STV a ďalších programov GRATIS nemá inú
možnosť príjmu signálu v zmysle technológie a miesta príjmu.


S pozdravom

Ing. Ján Luterán
predseda Združenia slovenských predajcov a používateľov satelitnej
techniky a internetu
skr. Združenie SLOVSAT

Luteran , June 25 2012 18:22:51 22 Komentáre · 12284 Prečítané · Vytlačiť

Komentáre

jarokol , June 30 2012 09:37:42
Dobrý deň.

Článok vystihuje podstatu problému a apeluje na kompetentné inštitucie, aby konali.
Na zvýšenie váhy tohoto podania by snáď ešte prispela nejaká petícia. Pán inžinier, spomínali ste, že sa kvôli tomuto problému pousilujete založiť nejaké združenie. V akom je to stave? Beží niekde na Vašom fóre petičná akcia? Máte moju podporu a neviem, ako by som Vám mohol na diaľku pomáhať.

S pozdravom.
Luteran , June 30 2012 11:47:37
Pán Jozef S, ďakujem Vám za verbálnu podporu, veľmi si to cením. S celou prípravou Združenie SLOVSAT bolo naozaj spojené enormné úsilie ako veci vysvetliť, pripraviť, registrovať, urobiť webstránku atď. Napriek problémom a osočovaniu sa to nakoniec podarilo a prví členovia sa budú môcť oficiálne prihlásiť budúci týždeň, verím, že už v utorok. Toto všetko je iba začiatok a čaká nás mnoho prekážok. Tak ako ste to pán Jozef napísali. Gorila, to sú POLITICI a MAFIA dohromady. Ja ich nazývam POLIMATICI. Oni nám hrajú už vyše 20 rokov pekné divadlo a medzitým kradnú, najlepšie zo štátneho, svojich ľudí dosadzujú na všetky dôležité posty v štáte tak, aby mohli spoločnosť ovládať a ľudí manipulovať. Televízia a Internet je mimoriadne dôležitý nástroj moci. Ak necháme aj tieto základy demokracie ovládnuť POLIMATIKOM, potom už budeme len ako stádo ovcí idúce na porážku. Ja s tým nesúhlasím a ak mi pomôžu ďalší, verím, že demokracii na Slovensku vytvoríme viac priestoru.
okap , June 30 2012 20:41:42
Pán Jozef, ku manipulácii impulzov zatiaľ nedochádza. problém je v tom , že inkriminovaný satelitný prijímač nemá zabudovaný dekodér Cryptoworks a tu dochádza k poruche načítavania impulzov. Ak by Váš satelitný prijímač mal v sebe zabudovaný certifikovaný dekodér Cryptoworks, neboli by žiadne problémy . Avšak Skylink na podmienku certifikovaného dekodéra upozorňuje od začiatku svojej existencie na svojej webovej stránke a v balení satelitnej karty Slovaklink neskôr Skylink. Ku manipulácii impulzov dôjde až po nezaplatení SERPO, kedy Vašim rodičom bude zablokovaný prístup na programy STV1 a STV2 , na ktorých sledovanie majú nárok nakoľko v rámci technologickej neutrality sledujú tieto programy prostredníctvom služby skylink, ktorú SR predala do súkromných rúk, a tieto mafie si urobili z tohto veľmi slušný biznis. Protestovať proste treba v NR SR nakoľko ona dala súhlas na odpredaj OZ Rádiokomunikácie do súkromných rúk a náhradu nijako neurobila. Ak občan SR platí koncesiu má nárok na signál, a ten niekde nieje, tak používa sprivatizovaný Skylink, náhrada nieje, tak sme tretia/ rozvojová/ krajina, kde sa nevieme dovolať spravodlivosti, žiadnymi zákonnými prostriedkami . smileyNavrhujem petíciu občanov SR poslať na ústavný súd, lebo majú právo na sledovanie STV po zaplatení koncesionárskeho poplatku!!!
Luteran , June 30 2012 21:25:40
Pán okap, z môjho uhla pohľadu dochádza k manipulovaniu so zápismi už od doby, kedy sa začali impulzy zasielať v mesačných intervaloch. Tiež nemôžem súhlasiť s Vašim tvrdením, že problém u pána Jozefa je v prijímači. F 6900 s firmvérom 124 funguje s katrtou Výmena ICE bez problémov. To ale nie je až také dôležité. Iste ste si všimli, ako ČT4 HD funguje bez problémov na staré karty Cryptoworks ! Lebo ČT si stála za svojim a J.G. napriek silným rečiam musel ustúpiť. Zmene dekódovacieho systému na Irdeto môže mať význam pre tých, ktorí si platia platené programy. Môžu ich oblbnúť, že to je kvôli tomu, aby piráti nepozerali zadarmo. Základné programy GRATIS môžu kľudne ďalej fungovať v Cryptoworkse ! Na to ale treba vytvoriť ešte väčší tlak a k tomu by sa mali pridať všetci a nie iba opakovať nezmysly tých, ktorí ich cielene manipulujú. Konečne to už pochopte. M 77 nemá nič spoločné s programami GRATIS, takže žiadny servisný poplatok a treba urobiť poriadok v STV, v Rade pre tv a r vysielanie atď, atď. Netreba vyplakávať, netreba preberať manipulačné názory, treba konať !
Luteran , June 30 2012 21:32:55
Ešte som sa zabudol poďakovať jarokol. Pán Ing. zdravím a ďakujem za ochotu pomôcť. Pomoc budeme potrebovať, viem, že ste teraz vo Švajčiarsku. Kedy budete na Slovensku ?
okap , June 30 2012 22:18:14
Chcem ešte niečo podotknúť k tým zápisom, predal som a namontoval stovky boxov Homecast a topfield s certifikovaným dekodérom CRW, za 5 rokov nenastal pri pravidelnom sledovanTV žiadny problem, okrem búrok nad Blavou v poslednom období, a okrem 3 celosieťových vypadkov , ktoré mi ihned hlásili zákazníci cestou telefónu. Systém CRW bol odpredaný firme Irdeto a tá ho nehodla ďalej servisovať, preto je výmena karty. Chvála J.G. že zaviedol karty ICE a ľudia nemusia meniť prijímače. neviem čo by robili zakaznici CS linku keby hackeri prelomili na buduci rok CRW a Klička by im vymieňal karty za čisté IRDETO, že ČT4HD bol zaradený aj na karty CRW je logický postup ČT, lebo ešte cca polovica kariet nieje vymenená a ČT platí za kapacitu pre všertky karty. Súhlasím, že M77 nemá nič spoločné s balikom grátis , ten však patril SR a naša vlada to predala a neurobila náhradu. Podla mňa to dospeje do tých rozmerov , že STV si vytvori samostatnú sat. platformu, ktorá bude naozaj grátis...
Luteran , June 30 2012 22:31:46
Pán okap vidím, že sa tomu rozumiete, avšak nie všetko je tak ako tvrdíte. Dekódovací systém Cryptoworks firma Irdeto zo špekulatívnych dôvodov kúpila, to ale nemá nič spoločné s CS Linkom a Skylinkom. Tí ho môžu kľudne používať ďalších x rokov. Neskáčte na lep pánovi J.G. Celé je to dokonalá kamuflácia. Programy GRATIS si môžu fungovať pod CRW a k tomu bude treba tlačiť Towercom, pretože ak ste si nevšimli, on vysiela za peniaze nás koncesionárov STV a tiež súkromné TV, ktoré nás potrebujú ako čísla pre sledovanie reklamy. Takže to je celá podstata veci. Pán J.G. nezaviedol ICE karty kvôli Vašim a mojim modrým očiam. Oni inú fintu ako túto použiť ani nemohli. Zrútilo by sa im to ako domček z karát a nemali by nikoho na hranie hry s DPH 2% a so servisnými poplatkami z Luxemburgu.
okap , June 30 2012 22:41:35
No možme sa ešte o tom porozprávať na členskej schôdzi OZ Slovsat, určite vstúpim, lebo nesuhlasím so SERPO za STV a ČT. Ale aj tak mi to nedá. keď Towercom bude kryptovať prelomeným systémom CRW, tak STV ani ČT nemôžu nakupovať autorské práva na programy len pre svoje územie, ale budú musieť kupovať práva drahšie podobne ako ARD a ZDF pre celú Európu , kde je možnosť sledovania sat. signalu ASTRA, je to tak?
Luteran , June 30 2012 22:56:46
Pán okap, teším sa na spoluprácu a stretnutie. To, čo ste nahryzli, teda autorské práva u STV a ČT je jedna veľká téma, na ktorú sa strašne teším, keď nám ju budú v STV a ČT odkrývať. Som si takmer istý, že na to, aby sa obidva verejnoprávne programy sledovali čo najjednoduchšie na území EÚ nebudú potrebné žiadne financie navyše, možno ešte naopak, ušetria sa. Tie veci ktoré naznačujete nefungujú tak, že pri kúpe programu pre STV, či ČT hovorí predávajúca strana do systému kódovania. Informácie čo mám naznačujú, že naši "vyjednávači" sú pri kupovaní programov až príliš veľkorysí. Ktohovie, prečo ?
okap , June 30 2012 23:02:45
Ano , ideálne by bolo keby sme nekryptovali vôbec. Ale prečo kryptuje ORF, TVP, BBC, RAI /len filmy/. No som zvedavý, ako sa nakupujú autorské práva na umelecké diela , o tom asi potom, tak dobrú noc pre dnešok
Luteran , June 30 2012 23:04:17
Pán okap vďaka za Váš čas a aktivitu, prajem peknú nedeľu.
Luteran , July 01 2012 19:12:02
Vážený pán Jozef S.,
všetky Vaše zaujímavé podnety v súvislosti s úpravami webstránky zajtra posúdi náš webmajster a čo sa bude dať urobiť urobí. Veľmi ma prekvapila Vaša informácia o akejsi ďalšej spoločnosti vyberajúcej servisné poplatky Eviso SK sro Bratislava. Predpokladám, že to budú tie listy vkladané do časopisu Skylink. Je to masívny tlak na majiteľov kariet, aby uskutočnili neoprávnenú platbu. Vami zoskenované kópie uverejníme zajtra a potom budú veci jasnejšie. Mimochodom, urobíme aj akési inštruktážne video o tom, čo majú robiť doterajší majitelia kariet Skylink a CS Link tak, aby ich to stálo čo najmenej peňazí a stresu. Zásada je, neplatiť servisný poplatok! To je jediný spôsob ako sa dá v celej tejto nechutnej kauze dopracovať k výsledku, pri ktorom koncesionári nebudú okradnutí a zároveň nedajú možnosť aby sa zlodejina zlegalizovala. Ak im toto prejde, potom z 1,2 eur bude o chvíľu 3, 4, 5, 10 eur mesačne ?!
Luteran , July 01 2012 20:13:17
Pán Jozef S, čo sa čestných členov Združenia SLOVSAT týka, tam sa nemožno prihlásiť. Čestným členom môže byť vymenovaná iba fyzická osoba ktorá sa významne zaslúži o realizáciu cieľov Združenia. Je to forma ocenenia, ktorú Združenie udelí iba mimoriadne, možno raz za pár rokov a možno vôbec nie. Čo sa týka dôchodcov, máme už záujemcov z ich radov. Každý má právo stať sa členom, nie je to povinnosť. V každej rodine sa nájdu mladší aj starší. Tí mladší sa môžu prihlásiť a zastupovať širšiu rodinu vzájomným informovaním. No a ešte k tým poplatkom. Zvolili sme ich primerane. Zatiaľ sa tomu celému venuje cca 5 ľudí vrátane mňa podľa časových možností. Príprava registrácie Združenia, tvorba webstránky, právne, odborné analýzy, komunikácia s ľuďmi, vybavovanie telefonátov, písanie článkov atď. Všetko čo bolo treba som uhradil zo svojich súkromných úspor, nakoľko som presvedčený, že to je pre dobrú vec. To prvé, dať Združeniu život sa podarilo. Teraz už ale Združenie Slovsat existuje oficiálne a pre svoj život potrebuje aktívnych členov a pre svoju existenciu finančné prostriedky. Ak by sme neboli pre vec zapálení, neviem si predstaviť pokračovať v takomto tempe a strese. Je treba rozložiť sily aj povinnosti, nehovoriac o finančnej záťaži. Ďakujem kolegom, ktorí mi pomohli.
Laura , July 02 2012 07:11:18
Dobrý deň,
trochu som pátrala na internete po spoločnosti EVISO, tak výsledky dám aj sem:

Dosavadní organizační strukturu Skylinku a CS Linku pak nahrazuje konglomerát externích firem, které budou obstarávat servisní služby pro obě platformy. Marketing má na starost Eviso Czech Republic, prodej karet společnost JoVi, zákaznický servis ACS Czech Republic a satelitní distribuci firma E4C Group. Do těchto firem rovněž přešla část zaměstnanců TradeTec a Media Vision. Kupříkladu předchozí šéf CS Linku Daniel Klička je ředitelem Evizaniknou. so Czech Republic. Samotný Glisník bude pracovat přímo pro M77 Group. „O mé funkci dosud nebylo rozhodnuto,“ doplnil Glisník.
(zdroj: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/skylink-a-cs-link-stehuji-rizeni-do-lucemburska-751436)

Skylink, CS Link: Lidé ve firmě Eviso vydáno: 18.01.2012, 02:38 | autor: redakce

Marketing pro satelitní platfory CS Link a Skylink od začátku ledna letošního roku zajišťuje společnost Eviso Czech republic, s.r.o. v České republice a Eviso SK, s.r.o. na Slovensku. Jde o společný tým Skylinku a CS Linku, kteří nyní plní úkoly společně.

Ředitelem společnosti Eviso CZ a SK je Daniel Klička.

Lucie Gleichová je marketing manager a má na starosti akviziční marketing, tj. reklamu, PR, sponzoring a další aktivity zaměřené na získávání zákazníků.

Radim Onderka působí ve funkci marketing manager (interní marketing, tj. komunikace se stávajícími zákazníky, Skylink magazín a další MKT aktivity zaměřené na stávající zákazníky).

Jakub Hájek, Michal Kebo, Radek Skubach pracují v pozici marketing specialist.

Jan Hataš, Michaela Ruszkiewiczová a Rastislav Boris jsou Distribution manageři.

Jaroslav Peremský pracuje ve funkci Pay TV marketing manager.


(zdroj: http://www.news.sk/rss/link/2012/01/104054/skylink-cs-link-lide-ve-firme-eviso/)

Keď som čítala "pozdrav" od Skylinku s priloženým šekom, tak ma zarazilo, že síce "pozdrav" poslala EVISO, s.r.o., Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, ale adresátom na šeku je: Satelitná televízia Skylink, P.O.Box č. 11, 022 04 Čadca.
Ďalšia vec, ktorá ma zarazila: pod "pozdrav" sa podpísali len dvaja členovia predstavenstva - nejakí cudzinci. Tu ma napadla taká laická otázka, že prečo tam nie je podpísaný predseda predstavenstva. Veď sa jedná o zmenu Všeobecných obchodných podmienok, zavádzanie nového poplatku. (Žeby to bolo kvôli tomu,že jeho meno k luxemburgskému sídlu spoločnosti neznie pre našinca dostatočne cudzokrajne?)
Pán Luterán, vďaka, že ste sa pustili do tohto boja. Možno to teraz vyzerá, že je to ako boj s veternými mlynmi, ale verím, že spravodlivosť nie je len na strane bohatých a vplyvných. Možno že práve taká maličkosť ako je servisný poplatok, bude tou povestnou poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti a ľudia sa zobudia z letargie.
Luteran , July 02 2012 09:23:13
Vážená Laura, vďaka Vám za príklad toho, ako možno cestou internetu zistiť zaujímavé informácie. Tie Vaše hovoria o tom, čoho sa možno najviac obávať. Ľudia a vzťahy cez pôvodný CS Link, Skylink až po M77 sú tak pomotané, že to celé nedáva upokojúce signály, skôr naopak, pre užívateľov a ani predajcov.
jazer31 , July 02 2012 11:49:11
@Laura urobili ste zaujimavu pracu s internetom...len ste si pravdepodobne vedoma toho ze vase info nie je uplne aktualne, pretoze 18.01.2012 bolo pred pol rokom, a v konecnom dosledku boli odvtedy urcite zmeny...
Luteran , July 02 2012 15:05:45
jazer31, pre doplnenie si mozaiky je dôležité všetko, čo pomôže odhaliť pravdu. Pokiaľ máte Vy aktuálnejšie informácie, sem s nimi. Mimochodom, ak má niekto čas a chce nám pomôcť, nech si dá vyhľadať cez google Johannes Maria Raats a iste ho prekvapia zaujímavé prepojenia.
jazer31 , July 02 2012 16:06:11
pravda pod cislom 19 901 ako odbornik...
http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=18&strana=70&zaznam=14482
Luteran , July 02 2012 16:38:55
Ach jaj, pán jazer alias fogo, alias furicka a nakoniec V. Blaško. Tak teraz neviem, vždy som sa snažil nebyť ani príliš skromný, ani príliš arogantný. Keď som bol príliš skromný, nepropagoval som sa ako disident, rúcač komančov, hoci som mohol. Režim si takýchto ľudí preveroval, pretože sa ich bál. Vďaka tomu, že som si dovolil nielen ako jeden z prvých postaviť si satelitnú zostavu už v roku 1985, ale navyše som tento spôsob príjmu propagoval ako sa len dalo. Takže PO pán Blaško znamená Preverovaná osoba, na čo som aj patrične hrdý. Vy pán Blaško však hrdý byť nemôžete, nakoľko ako Vladimír Blaško nar. 2.2.1958 ste vedený v spisoch ŠTB ako Vlado KTS t.j. kandidát tajnej spolupráce http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=39&strana=60&zaznam=35971. Ja Vás samozrejme nemôžem odsudzovať, avšak podľa toho, akú špinavú prácu robíte aj dnes, zrejme ste v tom dokonalý preborník.
jazer31 , July 02 2012 17:06:51
p.luteran, vlado fogo by sa pousmial keby toto cital...dokumenty STB boli skartovane v sovietskom zvaze IVANOFRANKOVSK, avsak jednoduchi ludia nieco pamataju...
Luteran , July 02 2012 18:59:27
Jazer, Laura asi v niečom trafila klinec po hlavičke, keď ste sa tak voči nej vehementne ohradili. No a aj my ostatní zrejme postupujeme správne, keďže ste sa v zúfalstve uchýlili k finte robiť mi propagáciu ako osobe PO v zväzkoch ŠTB. Ja to ale beriem ako dobrú príležitosť a dokonca ako paralelu, akési premostenie. Komouši bránili ľuďom v prístupe k informačným zdrojom, manipulovali s verejnou mienkou, ľudí mučili, zabíjali. Servisný poplatok je v podstate ten istý a v danej demokratickej dobe ešte špinavší nástroj novodobých Komoučov, ktorí ľudí zatiaľ len manipulujú. No a aby ste nemuseli pripomínať ako fungovala Vaša ŠTB za totáča, pripravím na to obsiahly článok, aspoň mi to osvieži pamäť. Jazer31, urobím všetko pre to, aby ste si Vy a Vaši komplici kauzu servisného poplatku len tak jednoducho nepremenili na trvalú zlatonosnú baňu.
Luteran , July 02 2012 19:16:23
Pán Jozef, priznám sa, dostali ste ma tak ľudsky povedané do úzkych. Nie som dobrý herec, nemám skúsenosti s kamerou, mám oči citlivé na svetlo a preto tie okuliare. Ináč, to video hodnoťte z pohľadu môjho vystúpenia ako čiste amatérske. Sľubujem však, že v budúcom videu to bude bez okuliarov. Čo sa mojej osoby a jej histórie týka, to musia posúdiť iní. Máte tú výhodu, že som Vám plne k dispozícii. Môžete sa pýtať na hocičo, vierovyznanie, názory atď. Neexistuje téma, na ktorú Vám neodpoviem. Takže nech sa Vám páči. Čo sa týka pána Jazer31, to už musíte riešiť s ním. Mimochodom pán Jozef, čas hraje istotne proti nám, proti našim aktivitám však logicky hrajú aj tí, ktorí si chcú otvoriť zlatú baňu SERPO.

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem a zaregistrujte sa. Trvá to menej ako 20s

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 17,433
Najnovší člen: Jamesfup
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás