Home · Články · Fórum · Luterán Blog July 04 2020 20:39:43
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

HUMAX CR FOX+

POHĽAD NA PREDNÚ STRANU PRIJÍMAČA

POHĽAD NA ZADNÚ STRANU PRIJÍMAČA


Základné ovládanie prijímača

Prepínať programy môžete šípkou hore/dole, stlačením tlačidla P+/P-, zadaním čísla programu na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla OK (zobrazí sa zoznam programov).

Hlasitosť je možné meniť šípkou vľavo/vpravo alebo stlačením tlačidla V-/V+.

Stlačením tlačidla menu sa zobrazí menu prijímača, ktoré slúži na jeho nastavenie a na ladenie programov. Menu prijímača je rozdelené do 6 častí.

SERVICE MENU (servisné menu) obr. 1

Obsahuje informácie o systéme.


System (obr. 2)

Zobrazí informácie o výrobcovi, type prijímača, verzii softvéru a umožňuje aktualizovať softvér prijímača cez družicu (ak existuje novšia verzia).


Network information (sieťové informácie) obr. 3

Toto menu obsahuje informácie o poslednom ladení prijímača a počtu televíznych a rádiových programov.


Startup programme (štartovací program) obr. 4

V tomto menu je možné nastaviť program, ktorý sa má automaticky spustiť po zapnutí prijímača. Funkciu aktivujete nastavením Set Start Programme na ON. V položke Startup Programme No - vyberte číslo programu, ktorý sa má automaticky spustiť.


INSTALLATION (inštalácia) obr. 5

Slúži na nastavenie parametrov antény a vyhľadávanie programov.


Programme searching (vyhľadávanie programov) obr. 6

Obsahuje položky na nastavenie antény, manuálne a automatické vyhľadávanie programov.


Antenna setting (nastavenie antény) obr. 7

Antenna alternative - zadajte číslo družice (prijímač umožňuje nastaviť až 32 družíc)
Satellite name - vyberte si požadovanú družicu zo zoznamu
LNB frequency - nastavte podľa typu vášho konvertora
DiSEqC input - pokiaľ používate DiSEqC prepínač nastavte príslušný vstup
Motorised system - pokiaľ používate motor, nastavte podľa typu vášho motora na DiSEqC 1.2 alebo USALS. Stlačením červeného tlačidla sa zobrazí menu editácie motora. V prípade použitia DiSEqC 1.2 je potrebné ručne nastaviť pozíciu motora ku každej družici. V prípade použitia USALS stačí zadať vašu zemepisnú dĺžku a šírku.
LNB voltage - slúži na nastavenie výstupného napätia. Prijímač umožňuje zvýšiť napájacie napätie konvertora v prípade použitia veľmi dlhého kábla, kde by už mohlo dojsť k veľkému útlmu. POZOR! V prípade nesprávneho použitia môže dôjsť k poškodeniu konvertora.
LNB power - slúži na zapnutie/vypnutie napájania konvertora.


Manual search (manuálne vyhľadávanie) obr. 8

Antenna alternative - vyberte si družicu, ktorej programy chcete vyhľadať
Frequency - zadajte frekvenciu transpondéra
Polarisation - nastavte správnu polarizáciu
Symbol rate - zadajte prenosovú rýchlosť transpondéra
FEC - nastavte správny opravný kód
Network search - nastavte či chcete prehľadávať celú sieť (YES) alebo nie (NO)
Automatic skip - nastavením na YES sa budú vyhľadávať len nekódované programy, nastavením na NO aj kódované
Stlačením tlačidla OK na položke Advanced sa zobrazia položky v ktorých je možné zadať jednotlivé PIDy programu.
Po zadaní správnych parametrov sa na indikátore signálu v dolnej časti menu musí zobraziť sila a kvalita signálu.
Vyhľadávanie spustíte stlačením tlačidla OK.


Automatic search (automat. vyhľadávanie) obr. 9

Antena alternative - vyberte si družicu, ktorej programy chcete vyhľadať
Automatic skip - nastavením na YES sa budú vyhľadávať len nekódované programy, nastavením na NO aj kódované
Network search - nastavte či chcete prehľadávať celú sieť (YES) alebo nie (NO)
Stlačením tlačidla OK sa spustí vyhľadávanie.


ORGANISE PROGRAMMES (editácia programov) obr. 10

Obsahuje položky na editáciu televíznych a rádiových programov.


Organise TV Programmes (editovanie TV programov) obr. 11

Toto menu slúži na editáciu TV programov a umožňuje vymazať, presunúť, zamknúť, preskočiť alebo premenovať vybrané programy.


Stlačením červeného tlačidla sa vybraný program označí na vymazanie (môžete označiť aj viac programov). Stlačením tlačidla OK sa programy vymažú zo zoznamu.
Stlačením zeleného tlačidla sa vybraný program označí na presunutie. Šípkami vyberte novú pozíciu programu a stlačte tlačidlo OK. Program sa presunie.
Stlačením žltého tlačidla sa vybraný program uzamkne (zobrazí sa pri ňom symbol zámku). Pri prepnutí na uzamknutý program bude od vás vyžiadané heslo a program sa spustí len po zadaní správneho hesla.
Stlačením modrého tlačidla sa program označí symbolom preskočenia. Takto označený program sa nebude zobrazovať v zozname programov.
Stlačením bieleho tlačidla sa zobrazí klávesnica, na ktorej môžete zadať nový názov programu.

Organise Favourite TV Programmes (editácia favoritných TV programov) obr. 12

Umožňuje rozdeliť programy do štyroch favoritných skupín.

Stlačením šípky vpravo sa presuňte do stĺpca Programmes (obr. 13). Zobrazia sa dostupné programy. Stlačením tlačidla OK na vybranom programe sa tento presunie do favoritnej skupiny. Programy vo favoritnej skupine je možné editovať rovnako ako v editácii TV programov.


SYSTEM SETTINGS (systém. nastavenia) obr. 14

Slúži na nastavenie prijímača.


Language Setting (nastavenie jazyka) obr. 15

Položky v tomto menu umožňujú nastaviť jazyk menu, predvolený jazyk zvuku a tituliek.


Time and Date Setting (nastavenie času a dátumu) obr. 16

Obsahuje položky na nastavenie času a dátumu, čas zobudenia (wake-up time) a čas vypnutia (sleep time) prijímača.


A/V Output Setting (nastavenie A/V výstupov) obr. 17

TV output type - nastavte typ TV výstupu (RGB, CVBS, S- Video) podľa typu vášho televízora a spôsobu zapojenia
VCR output type - umožňuje nastaviť VCR výstup podobne ako TV výstup

Audio output type - nastavte typ zvukového výstupu (STEREO, MONO)

Dolby Digital - nastavením na ON sa zapne digitálny zvukový výstup

TV Screen format - nastavte požadovaný pomer strán obrazu

Display format - nastavte požadovaný formát zobrazenia obrazu

TV standard - nastavte podľa typu vášho televízora (PAL, NTSC) alebo nechajte na AUTO.


Other Setting (ďalšie nastavenia) obr. 18

Transparency - umožňuje nastaviť priehľadnosť menu
Banner duration - nastavte dĺžku zobrazenia informačnej lišty v sekundách


PARENT CONTROL (rodičovská kontrola) obr. 19

Umožňuje nastaviť úroveň prístupnosti programov a zmeniť heslo.


UTILITY (nástroje) obr. 20

Prijímač obsahuje 3 aplikácie - Kalendár, Biorytmus a Hry. Stlačením tlačidla OK sa vybraná aplikácia spustí.


EPG (elektronický programový sprievodca) obr. 21

Elektronický programový sprievodca zobrazuje informácie o programoch, ako napríklad televízny program na niekoľko dní dopredu. Tieto informácie ale musia byť vysielané prevádzkovateľom programov.


ZOBRAZENIE ZOZNAMU PROGRAMOV obr. 22

Stlačním tlačidla OK počas pozerania programu sa zobrazí zoznam programov. V ňom si môžete stlačením šípky hore/dole vybrať požadovaný program a stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.


Ak stlačíte červené tlačidlo počas zobrazenia zoznamu, aktivuje sa rozšírené zobrazenie zoznamu (obr. 23). Pomocou farebných tlačidiel môžete meniť zobrazenie programov (triedenie podľa favoritnej skupiny, siete, družice alebo abecedy).


Ak stlačíte tlačidlo MENU na niektorom z programov, zobrazí sa menu editácie (obr. 24), ktoré umožňuje priradiť vybraný program do favoritnej skupiny alebo ho zamknúť, preskočiť alebo zmazať.
Text: Bc. Peter Holakovský

Komentáre

Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 3,300
Neaktivovani členovia: 0
Najnovší člen: y2yj44hd
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás