PANTELIO BELINTERSAT POZITÍVA - NEGATÍVA ( Pokračovanie )
Pridal Luteran Dátum July 24 2017 14:01:55
Fenomén družicovej televízie Pantelio na....
Podrobné novinky
Fenomén družicovej televízie Pantelio na pozícii Belintersat 51,5E má obrovské možnosti, lenže...

Je mimoriadne zložité nájsť partnerov, ktorí by sa odvážili jeho možnosti využiť.

Zdôvodňujú to obavami, že šanca Belintersatu na slovenskom trhu je minimálna

Hlavným problémom je podstata nenormálne zdeformovaného trhu SAT TV na Slovensku.

Jeho základom je RTVS, kde sa cielene všeobecne presúvajú milióny eur mesačne neefektívne, nezákonne.

Ide hlavne o kšeft, akože " výroby " politických a kvázizábavných programov v miliónoch eur mesačne.

A následnú akože " distribúciu " k povinne zástrčkovým koncesionárom terestriálne i satelitne za milióny mesačne.

Verejnoprávne vysielanie je financované z daní občanov a koncesia navyše je iba ilegálne vynútené výpalné.

To všetko spoločne zastrešujú jedinci a firmy, majúci bezpracne zisk cez politickú ochranu pred nezákonnosťou.

Ak sa kauza RTVS odstráni, potom si to platené televízie medzi sebou " vybavia " v konkurenčnom prostredí.

Zatiaľ každý dobre vie, že narušenie daného stavu znamená problém pre každého, kto o to usiluje.

A tak keď záujemcovi o Belintersat vysvetlíte technické výhody a ukážete príjem v reále, najprv prejaví záujem.

Potom si ale začne preberať pozitíva a negatíva a odrazu sa z neho stane pesimista.

A ten pesimizmus šíri ďalej v podobe výhovoriek zdanlivo podporených vecnou argumentáciou.

Pozrime sa na niektoré.


Negatívum č.1

Na tomto trhu Pantelio popri Skylinku na 23,5E nemá žiadnu šancu.

Cez Skylink vysielajú zmluvne viazané verejnoprávne české a slovenské programy v najvyššej kvalite.

Navyše polovica ľudí sleduje všetky platené programy Skylink nelegálne lacno cez servery.

Odkiaľ potom zobrať zákazníkov, ktorí by boli ochotní presunúť sa tak ďaleko východne na Belintersat ?

A ešte navyše platiť omnoho viac za programy ako na Skylinku.

A vôbec, aké sú záruky, že tá bieloruská družica bude stabilne dlhodobo vysielať ?

Pokračovanie...