NEŠŤASTNÉ MODULY PANACCESS...
Pridal Luteran Dátum June 28 2017 10:58:50
Najprv sa ospravedlňujem všetkým partnerom...
Podrobné novinky
Najprv sa ospravedlňujem všetkým partnerom, firmám a záujemcom, ktorí sa prihlásili na odber a testovanie modulu Panaccess.

Objednávok prišlo a ešte stále ich prichádza neskutočné množstvo, niektoré už viacnásobné a nepríjemné.

Žiaľ, nie našou vinou sa nepodarilo to, čo bolo sľubované dodávateľskou firmou a teda zaslať vám moduly.

Hlavným vinníkom ako osobou som samozrejme ja, vždy najprv satelitný nadšenec a až potom realista.

Začnem to celé odmotávať tak trocha historicky.

Pred 30 rokmi som sa na výstave vo Viedni zoznámil s pánom Krautschneiderom ako zástupcom firmy Fuba.

Mal som záujem o kúpu nimi ponúkaného profesionálneho LNB.

Cena bola neúnosná, našťastie on bol seriózny a dal mi adresu do Mníchova, kde som LNB kúpil za polovicu.

Pán Krautschneider po zrútení železnej opony založil firmu v Bratislave a dlhodobo sme spolupracovali.

Bol dodávateľom hlavných staníc pre TKR a komponentov pre SAT a TV.

V Solid Europe o jeho aktivitách a činnosti boli publikované odborné články.

Cca pred 10 rokmi sa naše kontakty utlmili, pán Krautschneider mal zdravotné problémy

Keď sa v apríli 2017 objavilo info o Nemcovi, ktorý si prenajal kapacitu na 51,5E a chce vysielaľ so Slovákmi, zaujalo ma to.

Ihneď som si našiel v mobile číslo a zavolal som.

Dvihla nevlastná dcéra pána Krautschneidra, ktorá mi šokovanému vysvetlila, že zomrel pred 7 rokmi.

Ale firma pokračuje ďalej, prevzal ju pán N. z Rakúska

Tak som ihneď zatelefonoval ďalšiemu známemu z filálky v Bratislave.

Dozvedel som sa mnoho zaujímavých i chaotických info o pripravovanom projekte Belintersat.

Detaily si ponechám, podstata veci bola o tom, že na moju požiadavku vo veci dodávok modulov bol kladný ohlas.

Moduly majú bežne skladom a nie je problém dodať ich.

Sú pre Belintersat vrátane licencie a sú v režime SLA na tri mesiace

Tak som 12.6.2017 jeden objednal na skúšku, veď kto by kupoval " mačky vo vreci "..

Modul prišiel v poriadku, otestoval som jeho funkčnosť a následne publikoval článok v Solid Europe.

A potom sa začali diať veci !

Moduly chceli partneri, firmy a ....

A tak sme pre nich chceli naraz objednať väčšie množstvo.

Odpoveď bola " zaujímavá ".

Objednať môžeme jednotkové množstvá, pre desiatkové množstvá je nutná zmluva s pánom X .

Nebudem čitateľov unavovať ďalším vyjednávaním, ktorého výsledkom nakoniec nebolo nič ani z jednotkových množstiev.

Posledná ponuka bola smiešne 4 ks, s tým, že ich čas sa kráti, skončia v auguste.

A funkčné budú iba po podpise zmluvy s pánom X.

A to je všetko.

Osobne fandím projektu Belintersat, keďže technicky je to naozaj veľmi zaujímavé a budem ďalej o ňom slobodne prinášať informácie.

Pokiaľ má niekto nejaké pochybnosti, prípadne má ešte záujem o moduly, určite si vie overiť u firmy N. uvedené skutočnosti.

Skúste si to tam jednotlivo objednať, možno som bol za Vás zlý vyjednávač...