4.4.2017 SWAN INTERNET + SAT DIGI
Pridal Luteran Dátum April 05 2017 19:38:00
Akcia - Stretnutie partnerov SORTEC...
Podrobné novinky
Akcia - Stretnutie partnerov SORTEC spojenej s obchodno-technickým školením SWAN LTE a DIGI SLOVAKIA.

Cieľ - Zoznámiť partnerov s aktuálnymi predajnými a technickými postupmi, ktoré im pomôžu v rozvoji biznisu.

Obsahový blok tvorili pútavé prednášky a workshop s technickými riešeniami.

Stretnutie sa uskutočnilo 4.4.2017 od 9.30h do 17.00h v hoteli Toliar na Štrbskom Plese

Už samotný výber miesta konania sľuboval partnerom minimálne zážitok.

K tomu postačila prechádzka okolo zamrznutého Štrbského Plesa s neskutočným výhľadom na panorámu Tatier.

Akciu zahájil organizátor Ing. Šmárik

Následne p Zachar objasnil históriu vzniku a aktivity firmy Swan s nástupom do hlavnej témy 4G LTE.

Účastníci získali kompletné informácie o technickej stránke samotnej služby s výhľadom do konca roka, kedy bude fungovať až 250 základňoviek.

Ďalej nasledovali podrobné informácie o využívanejj sieti 3,7 GHz a technológii na strane príjmu.

Dôležité boli informácie o možnosti rozširovania počtu pripájaných zákazníkov,

Nasledovala pasáž o technických detailoch pripájania zákazníkov až po administratívne vybavenie kompletnej zmluvy.

Diskusia v závere doobedňajšej časti do detailov rozobrala otázky súvisiace predovšetkým so samotnou inštaláciou zariadení.

Po obede nasledovala druhá časť programu DIGI SAT.

Roman Vavrík najprv uviedol históriu DIGI TV so začiatkom v Rumunsku až po terajší vlastný riadiaci systém v Bratislave.

Následne objasnil stratégiu slovenského DIGI, ktorá sa sústreďuje na poskytnutie jedinečného benefitu zákazníkom.

V SR a ČR ich je už pol milióna.

Základ odlišnosti DIGI od konkurencie je založený na troch pilieroch t.j. Multižáner, Šport a maďarsky hovoriaci zákazníci.

Jarná kampaň ako Nové DIGI prináša viac HD programov a unikátnosť v podobe športových programov, ktoré neponúka nik iný, najznámejšia je PL, LFP, škótska liga, Tenis ATP, WTA, Champions L. atď.

Záver DIGI sa niesol v znamení aktívnej diskusie.

Bodku za vydarenou akciou urobil Ing. Šmárik svojou prednáškou o budúcnosti SAT TV.

Zúčastneným najprv priblížil možnosti využitia technológie Unicable pre viac satelitných prijímačov v domácnosti.

Na zariadeniach Johansson predviedol možnosti ich použitia v penziónoch i menších hoteloch.

Pre rozšírenie väčšieho počtu užívateľov a tiež pridanie ďalších desiatok programov odprezentoval transmodulátory a kanálové meniče typu. QPSK / QAM.