PARABOLA MULTI 8 DRUŽÍC 8 QUAD
Pridal Luteran Dátum September 22 2014 12:30:10
Rodinné domy dnes slúžia ako viacgeneračné bývanie, kde satelitný príjem...
Podrobné novinky
Rodinné domy dnes slúžia ako viacgeneračné bývanie, kde satelitný príjem má svoju dôležitosť.

Jeho obyvatelia majú rôznorodé záujmy a okrem SKa CZ programov chcú vidieť a počuť celý svet.

Ak hľadáte maximálne množstvo programov a družíc pre nezávislý príjem, musíte zvoliť multifokusovú parabolu.

Ak chcete dosiahnuť maximum možného, je treba voliť parabolu s hyperbolickým odrážačom.

Potom ale musíte klásť maximálny dôraz na jej mechanické zabezpečenie.

Náš externý technik pán S. to vyriešil nasledovne a vec sa celkom pekne vydarila.

Posúďte sami.