SATELIT, TERESTRIÁL, KÁBLOVKA ? (1)
Pridal Luteran Dátum July 30 2014 08:11:43
Satelitné vysielanie je celosvetovo najpoužívanejší ....
Podrobné novinky
Satelitné vysielanie je celosvetovo najpoužívanejší prístup k vysielaniu TV a R programov.

Je to dané pokrytím signálu, výberom programov a ďalšími možnosťami jeho redistribúcie.

Terestriálne vysielanie má jedinú " výhodu ".

Je schopné " vliezť " Vám svojim signálom cez steny do bytu, do spálne, ak chcete, aj na toaletu.

Kde ale terestriálny signál nutne potrebujete, tam ho nenájdete.

No a s káblovkou, to je tiež o agentoch, ktorí Vám vlezú do bytu, poradia na podpis " fantastickú zmluvu " a potom je s tým naozaj " ťažké lúčenie ".

Súboj týchto troch platforiem TV vysielania a ich výhody, nevýhody sú na Slovensku, akoby tabuizované.

Tak postupne skúsime túto tému " odklínať ".