POZOR SKYLINK ŽALOBA - OLEXOVA VASILISIN !
Pridal Luteran Dátum March 18 2014 18:24:54
Vážení priatelia, užívatelia služby Skylink. Rôzni prevádzkovatelia...
Podrobné novinky
Vážení priatelia, užívatelia služby Skylink.

Rôzni prevádzkovatelia elektronických služieb zneužívajú svoje postavenie na trhu SR a ČR prostredníctvom firiem evidovaných v Luxemburgu.

Táto skutočnosť sa najmasovejšie dotýka TV koncesionárov, ktorí prijímajú TV signál prostredníctvom SAT kariet Skylink.

Súčasný postoj M7 svedčí o tom, že si neuvedomujú vážnosť situácie.

Na to môžu mať aj ten dôvod, že možnosť uplatnenia náhrady škody či bezdôvodného obohatenia voči tejto spoločnosti sa premlčí už tento rok 31.8.2014, následne už nebude možné tieto nároky voči M7 Group - Skylink uplatniť.

Do dnešného dňa máme vedomosť len o jednej podanej žalobe podanej poškodenými spotrebiteľmi voči M7 Group - Skylink prostredníctvom advokátskej kancelárie z Bratislavy OLEXOVA VASILISIN.

Viac informácií na www.ovlegal.sk