ŽALOBA NA SKYLINK JE PRIPRAVENÁ, PRIDAJTE SA !
Pridal Luteran Dátum February 11 2014 20:28:07
Vážení priatelia, užívatelia služby Skylink...
Podrobné novinky
Vážení priatelia, užívatelia služby Skylink.

Som jedným z Vás, maximálne rozhorčený, ktorý nemôže súhlasiť s tým, ako Skylink zneužíva svoje postavenie na trhu prostredníctvom firmy z Luxemburgu.

Rozhodol som sa konať a poveril som renomovanú advokátsku kanceláriu v Bratislave o zastupovanie vo veci.

Advokátska kancelária uskutočnila všetky kroky k mimosúdnej dohode, ktorá by bola pre Skylink v zastúpení M7 Group najmenej bolestná.

Posledná reakcia zastupujúcej advokátky M7 svedčí o tom, že si neuvedomujú vážnosť situácie, hoci naznačili určitú ústretovosť.

Moja zastupujúca advokátska kancelária má už pripravené podanie žaloby voči Skylinku a je skalopevne presvedčená o jej úspešnosti.

Vzhľadom na to, že pán Ing. Ján Luterán mi bol veľmi nápomocný pri objasňovaní problematiky Skylinku, oslovil som ho s ponukou na zorganizovanie všetkých, ktorí budú mať záujem o zastupovanie.

Stačí, aby sa pridali k mojej žalobe a podáme to formou hromadnej žaloby, ktorá bude mať omnoho väčšiu váhu.

Je treba konať pomerne rýchlo, keďže ide o súkromno právny spor, ktorému čoskoro vyprší premlčacia doba.

S úctou

A.K.