M7, STV, ČT A INÉ TV SÚ KARTEL SKYLINK ?!
Pridal Luteran Dátum December 29 2013 15:33:28
Protimonopolný úrad na svojej...
Podrobné novinky
Protimonopolný úrad na svojej webstránke vysvetľuje v siahodlhom článku, prečo sú kartelové dohody najzávažnejší spôsob porušenia pravidiel hospodárskej súťaže a aké sú škodlivé pre spoločnosť.

Majú závažný dopad na ekonomiku a vždy najviac poškodzujú konečného spotrebiteľa..

Preto je potrebné ich dôsledné odhaľovanie a potieranie.

Je to zaujímavé konštatovanie, keďže mnoho občanov vrátane Združenia SLOVSAT v súvislosti so Skylinkom urobilo vo veci množstvo podnetov a nič sa nestalo.

Samozrejme, kartelové dohody typu Skylink sú veľmi zložité a navyše spoločnosť, akou je Slovensko, nie je právny štát.

Firmy tvoriace Kartel Skylink nie sú sprosté, nemajú medzi sebou žiadne písomné dohody a logicky robia všetko pre to, aby nezanechali dôkazy, ktoré by viedli k ich odhaleniu.

Existuje ale jedna možnosť, ako možno napriek "dokonalosti" podvodu kartel odhaliť.

Ide o tzv. Leniency program.

Ten je založený na vyhľadaní jedného z článkov kartelu, ktorý odhalením dohody získa imunitu.

No a na Slovensku je základným článkom v karteli Skylink STV !

O to viac, že je to verejnoprávna TV.

U TV Markíza, alebo TV JOJ by sa omnoho ťažšie darilo nájsť niekoho, kto by bol ochotný k spolupráci.

Aby to malo vzájomnú previazanosť, skúsme si spoločne zadefinovať, ako je STV zapojená na kartel Skylink.