DIGI TV - dá sa riešiť neexistujúci problém?
Pridal Dopiriakova Dátum January 23 2009 14:05:55
Ako zástupca firmy spolupracujúcej s DIGI TV (možno v čase čítania článku, už ani nie) si dovoľujem touto cestou osloviť širokú verejnosť a predovšetkým zástupcov firmy DIGI TV o vysvetlenie množstva problémov, ktoré zaťažujú terajších, či minulých zákazníkov DIGI TV, nehovoriac o spolupracujúcich firmách.
Prípad Ing. Krivosudského a MuDr. O. G. je svojim spôsobom zvláštny, ale zároveň signifikantný. Obidvaja bývalí zákazníci DIGI TV patrili k prvým, ktorí podpisovali zmluvu s DIGI TV. Zmluvu riadne ukončili, odovzdali zariadenia, o čom majú aj písomné potvrdenie. Niekoľko krát som si prečítal list vo veci výzvy na zaplatenie dlhu a priznám sa, nepochopil som, čo je podstatou poplatku za upomienku v hodnote 150 Sk.


Podrobné novinky
Ako zástupca firmy spolupracujúcej s DIGI TV (možno v čase čítania článku, už ani nie) si dovoľujem touto cestou osloviť širokú verejnosť a predovšetkým zástupcov firmy DIGI TV o vysvetlenie množstva problémov, ktoré zaťažujú terajších, či minulých zákazníkov DIGI TV, nehovoriac o spolupracujúcich firmách.

Prípad Ing. Krivosudského a MuDr. O.G. je svojim spôsobom zvláštny, ale zároveň signifikantný. Obidvaja bývalí zákazníci DIGI TV patrili k prvým, ktorí podpisovali zmluvu s DIGI TV. Zmluvu riadne ukončili, odovzdali zariadenia, o čom majú aj písomné potvrdenie. Niekoľko krát som si prečítal list vo veci výzvy na zaplatenie dlhu a priznám sa, nepochopil som, čo je podstatou poplatku za upomienku v hodnote 150 Sk.

Vyzerá to tak, ako keby DIGI TV neevidovalo vrátenie kompletu zo strany uvedených zákazníkov, čo je ale nezmysel, nakoľko aj v samotnom systéme DIGI TV uvedené zmluvy už nefigurujú. Ak by sme teda pripustili, že v systéme DIGI TV sa stala chyba, potom už zostáva otázkou, či takýto nedostatok je charatkteristickou črtou celého systému?

Nie je žiadnym tajomstvom skutočnosť, že spoločnosť DIGI TV dnes okrem takýchto administratívnych problémov má vážne problémy i vo vzťahu k svojim obchodným partnerom. Dohodnuté zmluvné podmienky, čo sa týka termínov splatnosti faktúr nie sú dodržiavané pravidelne, servisné úkony v prípade porúch zariadení je nemožné uskutočniť z dôvodu neexistujúcich náhradných dielov. Kontakt DIGI TV vo vzťahu k predajcom, ktorí disponujú predajnými miestami je doslova katastrofálny.

Partneri dnes už odmietajú prevziať vrátené zariadenia, nakoľko takýto úkon je pomerne náročný a odmietajú ho uskutočniť nielen kvôli meškajúcim faktúram ale i kvôli samotnému faktu, že za takýto úkon DIGI TV partnerom neplatí nič! Otázkou teda ostáva, ako budú postihovaní zákazníci, ktorí neodovzdali zariadenie oproti tým, ktorí ho odovzdali a pritom ešte majú zaplatiť akúsi pokutu za upomienku, nehovoriac o strašení súdom.

Ing. Ján Luterán
(publikované v SE 18/2008)