OCHRANCA PRÁV A VEREJNÝ ? NA SLOVENSKU ? DOBRÝ VTIP
Pridal Luteran Dátum June 14 2013 17:52:35
Občan SR sa na podnet Združenia SLOVSAT s dôverou obrátil na verejného ochrancu práv vo veci slobodného prístupu k STV cez satelit.

Sťažnosť smerovala k tomu, že na jeho zariadenie a kartu mu dlhoročný príjem STV odrazu znemožnili pozerať, pričom on poctivo platí koncesionársky poplatok.

Ako je niečo také možné, keď STV ...

Podrobné novinky
Občan SR sa na podnet Združenia SLOVSAT s dôverou obrátil na verejného ochrancu práv vo veci slobodného prístupu k STV cez satelit.

Sťažnosť smerovala k tomu, že na jeho zariadenie a kartu mu dlhoročný príjem STV odrazu znemožnili pozerať, pričom on poctivo platí koncesionársky poplatok.

Ako je niečo také možné, keď STV z jeho poplatku zabezpečuje distribúciu vysielania cez satelit ?!

Predstavte si, občan od verejného ochrancu práv obdržal odpoveď !

Obsah odpovede je mimoriadne závažný, keďže je prvým oficiálnym svojho druhu a mohol by znamenať precedens pre státisíce rodín, ktoré majú rovnaký problém.

Cit. "prístup k RTVS prostredníctvom satelitu nemožno chápať ako jedno zo základných práv a slobôd, ktoré sú chránené ústavou SR a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach, preto sa Vašim podaním nebudem zaoberať ".

Ako predsedovi Združenia SLOVSAT, na ktorého sa obrátilo obrovské množstvo občanov s týmto problémom mi takáto strohá odpoveď nesedela.

Chcel som preto vedieť podrobnosti, ako pani ombudsmanka a jej štáb expertov uvedenú skutočnosť zistili.

14.6.2013 10.35 som preto zatelefonoval na číslo 0248287326 Mgr. Jando

Dobrý deň pán Mgr., moje meno je Luterán, volám Vám ako predseda Združenia SLOVSAT vo veci Vašej odpovede na príjem STV cez satelit.

V danej veci nás oslovuje obrovské množstvo občanov a Vaša odpoveď by mohla napomôcť pri objasnení tejto závažnej problematiky.

Chcel by som vedieť, z ktorých zákonov, výkladov ústavy ste vychádzali, ktorí experti to skúmali ?

Na druhej strane telefónnej linky sa mi ozval mladistvý až detský hlások a smelo odpovedal.

To som zistil ja sám z ústavy !

V hlave sa mi to akosi rýchlo začalo motať.

Moment, moment pán Mgr, dobre som tomu rozumel, Vy sám a pani ombudsmanka a nikto iný to ani nevideli ?

Samozrejme, pozrel som sa do ústavy a bolo mi to jasné, že to tam nie je uvedené.

Pán Mgr. tak to je veľmi odvážne tvrdenie, lebo ako laik viem, že v ústave nemôže byť explicitne všetko napísané.

Chlapsky sa Vás opýtam, ja mám 57 rokov a koľko máte Vy ?

Hlások zneistel a odrazu bol mimoriadne nervózny.

Tak niečo také Vám v žiadnom prípade nepoviem.

A pán Mgr. už aj telefón skladal a tak asi ani nepočul moju invektívu, že nie je chlap, ale ...

Nevadí, hlavne, že už vieme, ako funguje inštitút ochrancu práv a vraj verejného na Slovensku.

Ešte šťastie, že "ústavný nález" mladého pána Mgr. teraz už nie je, vďaka nášmu rozhovoru, dôležitý.

Oficiálne vyjadrenie Mgrombudsmanky má však dôležitý význam pre ďalšie pokračovanie.