OMBUDSMAN - STV CEZ SATELIT PRE OBČANOV SR NEEXISTUJE ?!
Pridal Luteran Dátum June 10 2013 18:50:16
Pani Lubaska, ako prvý občan SR obdržala od verejného ochrancu práv oficiálne stanovisko vo veci vysielania STV cez satelit Astra 23,5E.

Ak je stanovisko verejného ochrancu práv v nasledujúcom znení pravdivé ...

Podrobné novinky
Pani Lubaska, ako prvý občan SR obdržala od verejného ochrancu práv oficiálne stanovisko vo veci vysielania STV cez satelit Astra 23,5E.

Ak je stanovisko verejného ochrancu práv v nasledujúcom znení pravdivé, je nielen šokujúce, ale zároveň to konečne môže znamenať obrat v kauze občan versus Slovensko.

Oficiálny zástupca štátu prvýkrát v podstate priznáva podiel štátu na porušovaní zákona.

Pani ombudsmanka v súvislosti so sťažnosťami občanov na príjem verejnoprávnych programov STV vraj uviedla nasledujúce stanovisko.

" Vo Vašom podaní ste sa sa mňa obrátili so sťažnosťou týkajúcou sa slobodného prístupu k RTVS prostredníctvom satelitu. Ako VOP môžem konať v prípadoch, ak existuje podozrenie, že pri výkone verejnej správy mohli byť porušené základné práva a slobody občanov. Keďže však prístup k RTVS prostredníctvom satelitu nemožno chápať ako jedno zo zákl.práv a slobôd, ktoré sú chránené Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach, z pozície VOP sa Vaším podaním žiaľ nebudem môcť zaoberať."

Oficiálnym vyjadrením pani ombudsmanky sa však bude musieť zaoberať Rada Európy a Medzinárodný súdny dvor v Haagu.

Konečne, vďaka pani ombudsmanka.

P.S.

Ešte pre zaujímavosť si pozrime, čo o satelitnom vysielaní STV uvádza na svojej oficiálnej webstránke.

Všimnite si prosím aj kódovanie, ktoré STV definuje ako MPEG - 2 !

Pani ombudsmanka a jej poradcovia by mali vrátiť svoje tituly vrátane funkcií, platov a odmien.