Spoločnosť SHARP a Enel vytvoria joint venture v oblasti solárnej energie
Pridal Dopiriakova Dátum January 20 2009 13:01:18
Spoločnosť Sharp mnohí poznajú ako spoločnosť, ktorá ponúka spotrebnú elektroniku (LCD, DVD, Blu-ray, audio, projektory, mobilné telefóny), informačné systémy (kopírky, faxy, kalkulačky, pokladnice) a domáce spotrebiče (chladničky, mikrovlné rúry). Táto spoločnosť sa však neangažuje iba v tejto oblasti, čoho dôkazom je aj dohoda so spoločnosťou Enel o založený nového spoločného podniku.
Podrobné novinky
Spoločnosť Sharp mnohí poznajú ako spoločnosť, ktorá ponúka spotrebnú elektroniku (LCD, DVD, Blu-ray, audio, projektory, mobilné telefóny), informačné systémy (kopírky, faxy, kalkulačky, pokladnice) a domáce spotrebiče (chladničky, mikrovlné rúry). Táto spoločnosť sa však neangažuje iba v tejto oblasti, čoho dôkazom je aj dohoda so spoločnosťou Enel o založený nového spoločného podniku.

Společnost Sharp a najväčšia talianská energetická spoločnosť Enel SpA (ďalej iba Enel) sa rozhodli, že založia spoločný podnik, ktorý bude nezávislým producentom a distribútorom solárnej energie. Do konca roku 2012 plánujú postaviť v Taliansku solárnu elektráreň s celkovou kapacitou 189 megawattov.

Solárne elektrárne budú postavené prevažne v južnom Taliansku a budú využívať tenkovrstvové solárne články, ktoré sú najúčinnejšie v oblastiach s horským podnebím. Obidve spoločnosti počítajú s budúcím rozšírením svojich aktivít aj do ďalších krajín v oblasti Stredozemného mora a plánujú posilňovať svoje obchodné vzťahy v tejto oblasti.

Pri výrobe tenkovrstvových solárných článkov plánuje Sharp, Enel a tretia európska spoločnosť postaviť v Taliansku továreň na ich výrobu s potenciálom budúceho rozšírenia produkčnej kapacity na približne 1 gigawatt za rok. V prvej fázy bude do konca roku 2010 uvedený do prevádzky systém výroby s ročnou kapacitou 480 megawattow.

Všetky tri spoločnosti už doladili detaily uzavrenia dohody o spoločnom podniku na výrobu tenkovrstových solárnych článkov v Taliansku a v decembri bolo podpísané spoločné memorandum.

Taliansko geograficky leží v centre projektu prijatého na summite krajín Stredozemskej únie, ktorý sa konal v júni 2008. Tento projekt je nazvaný „Stredozemský solárny plán“ a má za cieľ do roku 2020 vyvinúť kapacity pre výrobu elektrickej energie o objeme 20 gigawattov. S ohľadom na tento zámer plánujú spoločnosti Sharp a Enel v búcnosti spolupracovať na strategickom rozšírovaní využitia obnoviteľnej energie v Európe, vrátane oblasti Stredozemného mora.

Naviazanie úzkej spolupráce s energetickou spoločnosťou podniká Sharp jako prvá na svete kroky k realizácii tzv. „solárného obchodného modelu“ – pokrývajúceho celé spektrum aktivít od výroby tenkovrstvových solárnych článkov až po distribučné a predajné aktivity a aktívne smeruje k naplneniu zámeru stať sa spoločnosťou poskytujúcou kompletné riešenia založené na solárnej energii.