OBČAN A SERPO KONTRA SOI
Pridal Luteran Dátum July 21 2012 14:39:58
Podvodný servisný poplatok SERPO v súvislosti s kartami CS Link a Skylink prináša svoje " ovocie ".

Občania sa domáhajú svojich práv.

Vzorovým príkladom je aktivita pána K.A.

Ten ako jeden z prvých oslovil SOI a teraz ....

Podrobné novinky


Podvodný servisný poplatok SERPO v súvislosti s kartami CS Link a Skylink prináša svoje " ovocie ".

Občania sa domáhajú svojich práv.

Vzorovým príkladom je aktivita pána K.A.

Ten ako jeden z prvých oslovil SOI a teraz si prečítajte ako reagovala inštitúcia zastupujúca občanov.
Pozn. red.

Reakcia SOI zo dňa 18.6.2012 je alarmujúca.

Treba však povedať, že je to zároveň poučenie.

Prípad SERPO je iba pozlátkom celého problému.

Jeho riešenie je iba z malej časti v kompetencii SOI.

Hlavnú úlohu zohráva Rada pre vysielanie a retransmisiu, TÚ SR a nakoniec to i tak bude musieť riešiť vláda a parlament.

No a že im to trvá dlho, napriek tomu, že už dostali mnoho podnetov vrátane snáď najjasnejšieho zo Združenia SLOVSAT ?

Z toho vyplýva len jedno.

A čo ste urobili konkrétne Vy osobne ?

Nečakajte za pecou.

Sťažujte sa, informujte rodinu, susedov !