SOI PREVERUJE SERPO, STV JE VO VOP !
Pridal Luteran Dátum July 09 2012 21:01:47
Sympatizanti Združenia SLOVSAT sú mimoriadne aktívni.

Ďakujeme pánovi R.J. zo Žiliny.

Jeho úspešné podanie na SOI a poukázanie na rolu STV vo VOP spoločnosti Towercom môže veci zásadne....

Podrobné novinky
Sympatizanti Združenia SLOVSAT sú mimoriadne aktívni.

Ďakujeme pánovi R.J.

Jeho úspešné podanie na SOI a poukázanie na rolu STV vo VOP spoločnosti Towercom môže veci zásadne posunúť dopredu.

Pán R. J. píše

Dobry den pan Luteran,

zistil som z diskusií na internete, že Vo VOP, platných od 1.3.2008 nie je vymienená zmena VOP ani
cenníka.

Z toho dôvodu, účtovanie poplatkov spotrebiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Towercom a registrovali kartu Skylink v čase od 1.3.2008 do 1.10.2008, môže byť v rozpore s VOP.

Mohlo by sa jednať o upieranie práva spotrebiteľa, ktorý mal predmetnú službu deklarovanú a garantovanú trvale bez poplatkov pri podpise zmluvy.

Títo spotrebitelia, ak nesúhlasia s VOP alebo niektorou jej časťou, majú možnosť obrátiť sa o prešetrenie celej záležitosti na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá po posúdení postúpi vec na riešenie vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu, nakoľko súčasným poskytovateľom služby Skylink je spoločnosť M77 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, ktorá prevádzkuje satelitnú platformu Skylink na území Slovenskej republiky.

Obratil som sa na SOI (kedze mam karty z tohto obdobia).

Ich reakcia:

Vážený pán J.,

keďže ste uzatvorili zmluvu na službu skylink v období platnosti Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP), v ktorých si poskytovateľ služby nevymieňuje zmenu VOP ani cenníka, účtovanie servisného poplatku vo Vašom prípade by mohlo byť v rozpore s VOP.


Vaším prípadom sa bude po preverení všetkých skutočností zaoberať príslušný Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, kam Váš podnet odstupujeme a súčasne Vás žiadame, aby ste na adresu: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89, 011 79 Žilina 1, tel. 041/ 7632 139, 7632 130, fax: 041/7245 868, e-mail: za@soi.sk zaslali kópiu zmluvy, príp. akejkoľvek dokumentácie a korešpondencie, týkajúcej sa danej veci.

S pozdravom RNDr. Nadežda Machútová ústredná riaditeľka SOI

Bolo by vhodne vyzvat zakaznikov Skylinku, ktori maju karty registrovane v tomto obdobi, aby svoj podnet tiez zaslali na SOI (http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi).

Hlavne ak maju akukolvek dokumentaciu, napr. kopiu zmluvy o registracii karty a pod.

Vo VOP z tohto obdobia je sice zmienka o ich moznej zmene (Prevádzkovateľ je oprávnený tieto všeobecné podmienky SkyLink jednostranne meniť, alebo vydať nové podmienky.), no o zmene cennika sa tam nic nehovori.

Aspon vo VOP co som nasiel ja (v prilohe).

Su tam zaujimave casti o STV: Slovenská televízia si vyhradzuje právo rozhodnúť o deaktivácii, resp. aktivácii príjmu programov Slovenskej televízie. ...

S pozdravom
R. J.
Zilina

Združenie SLOVSAT Vám ďakuje za občiansku statočnosť.