AKÝ SERVISNÝ POPLATOK, KOMU A ZA ČO ?
Pridal Luteran Dátum June 06 2012 23:11:02
Už 11 rokov TV koncesionári na Slovensku využívajú pre príjem verejnoprávnej STV satelitné vysielanie.

Je financované z koncesionárskych poplatkov cez STV zmluvnou firmou.

STV je základom základného balíka programov GRATIS, do ktorého sa postupne...Servisný poplatok SERPO za správu niečoho čo neexistuje je síce nezmyslom, ale aj to môže byť na niečo dobré.....Podrobné novinky
Už 11 rokov TV koncesionári na Slovensku využívajú pre príjem verejnoprávnej STV satelitné vysielanie.

Je financované z koncesionárskych poplatkov cez STV zmluvnou firmou.

STV je základom základného balíka programov GRATIS, do ktorého sa kvôli výhodám a sledovanosti pripojili súkromné slovenské a české TV platiace si distribúciu signálu.

Koncesionár za uvedené programy GRATIS neplatil žiadne poplatky.

Pre príjem si zakúpil vlastnú satelitnú súpravu a kartu Slovaklink.

Firma Skylink využila popularitu neplatených programov na ponuku platených, ktoré si majiteľ karty mohol uhradiť.

Niektoré nové programy v základnej ponuke GRATIS boli v cene novozakúpených kariet, alebo u starších si ich majiteľ doplatil jednorázovým doplatkom.

Programy GRATIS boli garantované záväzkom NAVŽDY, NATRVALO BEZ DOPLATKOV, či už v reklamnej kampani, alebo v cenníku.

Pri kúpe karty koncesionár uskutočnil jej registráciu tlačivom u STV, alebo u firmy.

Príjem programov GRATIS bol na karte aktivovaný v ročných intervaloch, čo zabezpečovalo nerušený príjem v zmysle ročných koncesií.

Od roku 2010 sa u kariet objavovali častejšie výpadky, tie sa stupňovali v roku 2011 a 2012.

Zmeny zasielaných dát súviseli s nejasnými zámermi nového majiteľa CS Link, Skylink.

Posledný z nich 30.5.2012 prostredníctvom médií oznámil , že základ GRATIS je zadarmo, avšak majiteľ karty bude hradiť mesačný servisný poplatok, ináč mu základné programy zablokujú !

Ak si majiteľ karty zaplatí platené programy, servisný poplatok hradiť nemusí !

Keďže servis základných programov je oproti plateným žiadny, je evidentné, že prevádzkovateľ neoprávnene zneužíva dáta na karte majiteľa a ohrozuje príjem programov GRATIS, prednostne STV.

Majiteľ karty je povinný pre ochranu svojho ústavného práva na informácie podať sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu s nasledovným textom.Volám sa XY, platím koncesionársky poplatok a sledujem verejnoprávnu STV prostredníctvom vlastného satelitného zariadenia z družice Astra 23,5 E.

Neznáma spoločnosť sa mi vyhráža zrušením príjmu STV zablokovaním karty, ktorá je mojim vlastníctvom.

Príjem podmieňuje neoprávnenými mesačnými poplatkami.

Źiadam Vás o zabezpečenie môjho ústavného práva na informácie tak, aby do signálu STV nemohli byť vkladané dáta neoprávneným subjektom zabraňujúce jeho príjmu na mojej karte.

Ako orgán štátnej správy Vás žiadam, aby ste o uvedenej skutočnosti informovali NR SR, vládu SR a ÚS SR.

Formulár sťažnosti nájdete na http://www.rada-rtv.sk/sk/podanie-staznosti/

Urobil som tak 5.6.2012, poprosím Vás o občiansku podporu.

Ďakujem všetkým.Servisný poplatok SERPO za správu niečoho čo neexistuje je síce nezmyslom, ale aj to môže byť na niečo dobré.

Prebúdza občanov z letargie a v konečnom dôsledku môže zabezpečiť to, k čomu sa satelitný prevádzkovateľ aj tak verejne zaviazal.

Existujúce karty pre cenovo citlivých zákazníkov budú musieť oživiť, alebo im darovať nové!

Ako sa to celé udeje a kto to veľmi rád urobí?

Štát, alebo prevádzkovateľ.

Kto ich k tomu donúti?

Občania, koncesionári.

Ako?

Tak, že využijú štátny servis, ktorý si platia.

Mnoho občanov má strach, diskutujú, trápia sa, namiesto toho, aby legitímne žiadali príslušné štátne inštitúcie o zabezpečenie svojich práv.

Našťastie viacerí, vrátane mňa už oslovili Radu pre vysielanie a retransmisiu.

Mnohí váhajú, pýtajú sa, môžem to urobiť, nič sa mi nestane?

Bože ľudia, kde to žijete!

Ak štátne inštitúcie nebudú konať v záujme občanov a budú sa vyhovárať na zlé zákony, budeme požadovať ich zmenu.

A aj zmenu zákonov v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Tak už konečne otvorte oči a pridajte sa !