DETEKTÍVOVIA SKYLINKU NAŠLI PIRÁTOV U SKYLINKU A...
Pridal Luteran Dátum December 09 2020 15:01:54
V máji 2017 sa objavila bombastická titulka...
Podrobné novinky
V máji 2017 sa objavila bombastická titulka.

" Skylink tvrdí, že v SR sú státisíce prijímačov s pirátskymi funkciami".

Neskôr sa obsah titulky upresnil tak, že asi iba desatina sa využíva na pirátsky príjem.

Článok sa na príklade z Holandska snažil navodiť dojem, že za pirátstvo je zodpovedný predajca sat prijímača.

V novembri 2017 však Skylink sám prišiel s ešte bombastickejšou správou

Jeho detektívna kancelária zaistila TOP predajcu Skylinku!

Bolo naň podané TO a tiež vypovedanie zmluvy, keďže predával pirátske služby.

Takýchto prípadov bolo rozpracovaných viacero a provider preto reagoval opatreniami.

Týkali sa technickej a právnej oblasti.

30.6.2019 správy detektívov pokračovali ďalším bombastickým konštatovaním.

Cit.

Obeťou podvodu môžete byť aj VY.

Až 150 000 domácností odoberá signál načierno a ani o tom NEVIE.

Ak to ale užívateľ robí vedome, hrozí mu trestno-právny postih.A AKO TEDA MÁ DIVÁK VEDIEŤ, ČI TO MÁ OD PIRÁTOV A ČI LEGÁLNE...?!

Pokračovanie