Home · Články · Fórum · Luterán Blog April 14 2024 22:10:11
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

NÁZOR PREDAJCU SKYLINK

Žijeme v EUDobrý deň pán Zeleňák,

zaujala ma informácia o pripravovanom stretnutí predajcov satelitnej techniky a cením si, že ste sa podujali urobiť krok k riešeniu súčasnej neutešenej situácie.

Som malým predajcom a montážnikom.

Rád by som podporil toto stretnutie aj návrhmi, ktoré ďalej uvádzam.

Chápem, že kapacita pre účasť je obmedzená, ale v prípadne voľného miesta by som sa stretnutia rád osobne zúčastnil.

Myslím, že na úvod by bolo vhodné upresniť, o aké stretnutie sa jedná.

Malo by sa jednať o stretnutie predajcov satelitnej techniky, nie o stretnutie predajcov Skylinku.

Síce sa to čiastočne prekrýva, ale nie je to to isté.

A z toho by mali vyplývať aj ciele a požiadavky, ktoré by sa mali týkať obnovenia možnosti individuálneho príjmu satelitného vysielania.

Pretože individuálny satelitný príjem si bývalí vlastníci Skylinku privlastnili a po jeho predaji sa Skylink postupne stáva bežným DTH operátorom s nadštandardnými výhodami, a niektorí bývalí predajcovia satelitnej techniky sa stávajú jeho dílermi.

Riešením požiadaviek predajcov Skylinku sa tento proces nezmení.

Cieľom predajcov satelitnej techniky by mal byť satelitný príjem všeobecne a nemali by sa podriaďovať jednému operátorovi.

Z uvedeného vyplýva aj prvá zásadná otázka, ktorá by mala byť adresovaná televíziám, ktoré si uplink a kódovanie svojho vysielania platia.

Týka sa to hlavne verejnoprávnej televízie, ktorá je platená z verejných zdrojov a koncesionárskych poplatkov, ale aj ďalších komerčných televízií (Markíza, Joj...).

Prečo si tieto televízie vysielanie cez satelit Astra platia a komu je určené?

Platia si ho preto, aby s toho profitovala zahraničná spoločnosť M7 (to snáď nie), má slúžil len ako prenosová trasa pre DTH operátorov (prečo to ale platia televízie?), alebo má slúžiť k individuálnemu satelitnému príjmu občanov?

Verím, že tretia možnosť je správna, preto by toto vysielanie malo byť pre občanov dostupné bez ďalších obmedzení DTH operátorov (ktorým je dnes už aj Skylink).

Hlavným obmedzením je kódovanie vysielania, ktoré televíziám prikazuje zákon.

Preto aj zákon by mal určovať, za akých podmienok môžu občania, pre ktorých je satelitné vysielanie určené, vysielanie prijímať.

Dnes o tom rozhoduje zahraničná súkromná spoločnosť vo svojich obchodných podmienkach.

Preto ďalšia otázka by mala byť adresovaná na zákonodarcov, ktorí by mali tieto podmienky stanoviť.

Ak je kódovanie programov zo zákona povinné z dôvodu regionálnych a autorských obmedzení, potom občania žijúci v príslušnom regióne by mali mať zo zákona právo tieto programy sledovať.

A žiadna súkromná spoločnosť, dokonca zahraničná, by im toto právo nemala odopierať.

Tu by sa dala položiť aj ďalšia otázka.

Je toto povinné kódovanie programov vôbec nutné?

Sme predsa členmi Európskej únie, ktorá sa snaží (niekedy aj nezmyselne) sprístupňovať služby občanov jednotlivých členských štátov v celej únii.

V poslednom období je to napr. regulácia cien mobilných operátorov za roaming.

A len na základe zákonov EU si môže spoločnosť M7 dovoliť podnikať na území Slovenska.

Občan Slovenska však po vycestovaní do EU už nemôže sledovať vysielanie slovenských televízií.

Technické možnosti mu to síce umožnia, ale VOP súkromnej spoločnosti už nie.

O názore v EU parlamente na zrušenie kódovania verejnoprávnych televízií som už v minulosti čítal.

Takže stálo by za zváženie túto myšlienku obnoviť, vyriešilo by to súčasné problémy.

Príkladom nám môže byť aj FTA vysielanie nemeckých televízií.

Našou základnou snahou by preto malo byť oddelenie vysielania verejnoprávnej TV a komerčných TV platených z reklamy (tzv. základná ponuka), od platených televízií.

Na túto základnú ponuku programov by sme sa mali zamerať a vrátiť jej charakter individuálneho satelitného príjmu.

V základnej ponuke programov má služba Skylink monopolné postavenie a zahraničná spoločnosť neopodstatnené výhody.

Preto je namieste žiadať, aby podmienky jej príjmu boli regulované zo strany štátnych inštitúcií.

Najlepšie by bolo tento monopol zrušiť. M7 nech si na Slovensku podniká v oblasti platených televízií, tam má konkurenciu.

Ďalšou našou dôležitou snahou by malo byť oddeliť podnikanie firiem Towercom a M7.

Oficiálne bol Skylink predaný súkromnej zahraničnej spoločnosti, teda už nie je vo vlastníctve Towercomu.

Podľa zákona sú tu dva nezávislé podnikateľské subjekty.

Pod M7 ešte patria spolupracujúce s.r.o., ale aj tie sú nezávislé na firme Towercom.

Predstavitelia Syklinku sa však navonok tvária, ako keby sa nič nemenilo.

Zahmlievajú sa hranice medzi podnikaním jednotlivých subjektov a dnes nezainteresovaný človek len ťažko dokáže definovať, čo Skylink vôbec je.

Aké služby poskytuje M7 a aké Towercom?

Zmluvné vzťahy súkromných televízií nie sú verejné, ale podľa zmluvy a faktúr RTVS všetky služby pre televíziu, t.j. uplink aj kódovanie programov, zabezpečuje Towercom.

Dá sa predpokladať, že je tomu tak aj v prípade ďalších televízií (dôležitá otázka pre televízie).

Ak televízie platia firme Towercom a tá pre nich zabezpečuje kompletné služby v oblasti satelitného vysielania, tak prečo toto vysielanie divák nemôže priamo prijímať, ale musí využívať služby zahraničnej firmy M7?

A hlavne, prečo len M7?

Prečo nemôže overiť totožnosť občana ktorýkoľvek iný oprávnený podnikateľský subjekt (prípadne aj štátna inštitúcia), vydať plastikovú kartu v cene pár centov a zapísať ho do nejakej databázy?

Nech si za to vyberá aj nejaký "servisný poplatok", ale nech je tu hlavne konkurencia a zákazník nebude vydaný napospas monopolu.

So záujmom aj so znechutením som si minulý rok prečítal informáciu, že o sprístupnenie satelitného vysielania mala záujem spoločnosť Orange a jednala s predstaviteľmi Skylinku.

Prečo Skylinku, prečo nie so spoločnosťou Towercom, ktorá vysielanie reálne zabezpečuje?

Logické by bolo, keby prístupovú karty na "základnú ponuku" vydával priamo Towercom.

Prečo tomu tak nebude, to asi všetci vieme.

Je však potrebné žiadať, aby sprístupnenie služieb Towercomu, ktoré si u neho zaplatili televízie, mohli sprístupniť koncovým divákom aj iné subjekty.

Dnes má na to akési exluzívne právo zahraničná spoločnosť M7.

Tomu treba zabrániť a tieto 2 podnikateľské subjekty od seba aj reálne oddeliť.

Keď chcel mať niekto službu Skylink evidovanú na firmu v zahraničí, tak nech ju má, ale aj s dôsledkami, ktoré s tým súvisia.

Prístupové karty mohlo vydávať napr. aj vzniknuté združenie predajcov satelitnej techniky.

Takže ak by som to zhrnul, zlepšeniu súčasnej situácie by pomohlo vrátiť satelitnému vysielaniu slovenských televízií jeho pôvodný charakter individuálneho satelitného príjmu.

K tomu by mohli viesť nasledujúce kroky:

1.Zistiť u televízií, či o individuálny satelitný príjem majú záujem a za čo si vôbec dnes platia.

2.Zistiť možnosti úpravy zákonnej povinnosti kódovať satelitné vysielanie a možnosti jeho príjmu.

3.Oddeliť predajcov satelitnej techniky od predajcov len Skylinku z dôvodu odlišných cieľov.

4.Oddeliť tzv. základnú ponuku programov určenú pre individuálny satelitný príjem od platených televízií.


Luteran , September 20 2013 17:31:03 15 Komentáre · 3855 Prečítané · Vytlačiť

Komentáre

Luteran , September 20 2013 18:25:21
Pán minulost, samozrejme, môžete dopĺňať koľko len chcete, pokiaľ neprekročíte hranicu.

Hranica je, nebudete nikoho osočovať, nebudete klamať, nebudete vulgárny, lebo potom, žiaľ, Vaše príspevky skončia v koši.

Tu platí demokracia nasledovne.

Mne môžete nadávať o trocha viac, keďže ja to beriem ako lekár u pacientov, pri kontakte s ťažkými prípadmi musím niečo aj znášať.

Akonáhle urazíte kohokoľvek, tam nemáte žiadnu šancu !

Berte to prosím ako dobrú radu, nie ako výstrahu.
okap , September 21 2013 07:27:33
Názor predajcu je skoro na 80% ideálnym pre slovenských občanov, avšak realita je iná, slovenskí zákonodárcovia nemajú chuť už dlhšie uvedený stav napraviť a zmeniť. Prípadný Cech predajcov SAT TV by mal časť tohto textu prebrať do svojho programu, avšak cesta na realizáciu je predlhá, lebo v tomto štáte je na programe riešenie ešte oveľa závažnejších problémov, ktoré sú v každom štátnom rezorte. Situácia nás občanov sa zhoršuje dennodenne, koho teraz zaujíma efektívne vynakladanie prostriedkov z TV koncesií. Možno sa niekto nájde, ale Cech musí neustále pripomínať v spoločnosti túto potrebu.To je asi jediná vec, ktorú môžme urobiť
Luteran , September 21 2013 09:59:44
minulost, už teraz ste na vymazanie a vysvetlím Vám prečo.

Robíte si posmech, urážate bezdôvodne človeka, ktorý tu vystupuje pod vlastným menom a tiež jeho firmu.

Ďalej urážate nás všetkých profesionálnych predajcov SAT TV, ktorí sa snažíme riešiť existujúce problémy v našej branži.

Pozrite sa, neviem, ako ste na tom mentálne, ale dám Vám konkrétny príklad.

Keď napíšete, že Luterán je blb, to je konkrétne cielené na moju osobu, ktorá reálne existuje a tá sa bude logicky brániť.

Pokiaľ napíšete, že minulosť je blb, v podstate sa toho tak veľa nedeje, keďže nick minulost nemá žiadnu väzbu na nijakú konkrétnu osobu.

Pokiaľ napíšete, že Vladimír Blaško z firmy Slovak Sat Servis je blb, lebo je vedený vo zväzkoch ŠTB ako KTS, to je už je vážnejšie a môžete mať problém.

Pán Blaško Vás môže dať na súd a budete si vzájomne dokazovať, kto má pravdu.

Dúfam, že konečne pochopíte ako fungujú veci v demokracii, ak nie, Vaša smola.
zelenak , September 21 2013 11:56:50
vtáka poznáš po perí, človeka ... ale napokon , to všetci veľmi dobre poznáme ako končí toto pravdivé príslovie ...

nemá význam reagovať na príspevky chorého ( po psychickej stránke) človeka, správanie sa jednotlivca je posudzované aj takým čísielkom , ktoré má skratku IQ a tiež aj zdravotný stav má veľký vplyv na reakcie, ktoré človek prezentuje na verejnosti ...

Je mi jedno, kto pod akým nickom bude prispievať do diskusie, mali by platiť isté pravidlá, ak to niekto poruší, musí si byť vedomý toho, že admin má právo jeho príspevok zmazať. Vulgárne prejavy, klamstvá , urážky ap. nemajú čo hľadať v príspevkoch ...

a ak som napísal, že je niekto chorý, mám naozaj na mysli chorobu , ktorá sa dá aj liečiť ...

p.okap
pripravujem si do prezentácie rôzne príspevky od predajcov ako aj od diskutujúcich, názor predajcu ,uverejnený v tomto príspevku, by mohol byť veľkou inšpiráciou , samozrejme, doplním to o ďalšie názory, ak sa mi podarí dnes, tak rozpošlem prihlásených účastníkom nové informácie ( môžete zabezpečiť teda, prosím, video-audio záznam zo stretnutia ? )
okap , September 21 2013 12:22:47
Ano, záznam zabezpečím a dokonca mi na 80 perc. sľúbila spoluprácu a účasť aj moja redaktorka z miestnej televízie, ona to rýchlo dokáže zosumarizovať, aby boli konkrétne a rýchle výsledky zo stretnutia, aj prípadne spíše komuniké, ktoré môžme prezentovať pred prítomnými médiami. Následne do 7 dní vyrobíme výsledný videozáznam a umiestnime na youtube, podľa zváženia účastníkov stretnutia. redaktorka už dlhšie študuje príspevky na tejto stránke, aby bola pripravená, mzdu jej zaplatím ja
zelenak , September 21 2013 12:46:47
p okap, super, ďakujem za pomoc,
ja mám už tiež prisľúbené od. p.Kernovej ( www.omediach.com ) publikovanie správy z nášho stretnutia na jej webe

ostatné médiá sa akosi zatiaľ neozývajú ... ktovie prečo ,,, smiley

nakoniec asi pošlem pozvánku aj do Nového Času aj keď tieto bulvárne noviny veľmi nemusím ...
sova1969 , September 21 2013 15:51:39
Pán minulost, pán Luterán ma nepozná a podporiť jeho i pána Zeleňáka v aktivite v súvislosti so stretnutím predajcov Skylinku som sa rozhodol ja sám, ako zákazník Skylinku. Prajem Vám pekný deň.
zelenak , September 21 2013 18:28:56
p.sova1969
ďakujem za podporu

príjemný zvyšok víkendu
zelenak , September 22 2013 10:07:56
p.wader
on možno na to čaká aby mu niekto vyrobil inú diagnózu ako má ... smiley

ale pokiaľ by ste mu robili len masáž tela tak by mu to mohlo pomôcť ... možno by prestal vypisovať tie stupídne názory ... ale neriešme to na tomto fóre ( jeho to totižto uspokojuje, že si má s kým takto dopisovať ) , venujme sa našim záležitostiam ...
Luteran , September 22 2013 10:09:24
Pán wader, tuším dnes bude pekný deň, pri Vašom trefnom príspevku som sa dvakrát dobre pobavil.

minulost Vám adresu nedá, aj keby chcel, on mení tie nicky tak často, že už si ani nepamätá, kam patrí.
zelenak , September 22 2013 21:26:30
vážený pán minulost

Vy ste riadne ale naozaj riadne trafený , len neviem čím ... ja obed na stretnutie nepripravujem , ja ho len organizačne zabezpečujem, takže tie Vaše výlevy si môžete akurát tak viete čo ...

svet je krásny , aj keď je plný ľudí , ktorí nám ho chcú znechutiť ...
zelenak , September 23 2013 16:34:04
trojjediný Vlado Fogo začína trpieť "samomluvou" a "samodebatou" smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ešte si daj nick Ing.Zdenko Zelenak lebo ja som inžinier , vieš ? smiley
marian34 , September 23 2013 22:10:15
aaa tež sa dosmeju aj ked KNM zavezu hnojom.. to budze srandy smileysmiley
zelenak , September 23 2013 23:11:38
a Vlado Fogo má nové logo ! smiley
iwona88 , January 15 2014 12:40:48
j1;l6;ll6;m6;l0;k l5;l6;k4;l6;l9;m0;l0; l0; l0;l5;m0;klkl9;l5;k2;n3; l9;l3;l0;m6;l2;l6;l4; projekty budowlane kraków projekty budowlane Kraków

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem a zaregistrujte sa. Trvá to menej ako 20s

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 17,433
Najnovší člen: Jamesfup
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás